A house with no practical function and purpose becomes a place of things commemorating noble uselessness that inspires the spiritual and conscious. So the house implies the possibility of being nothing at the same time as anything. For new actors (hikikomori, YouTubers, pet butlers, etc.) who have emerged through hybrids of increasingly complex and diverse cities and infrastructure, homes and media, homes become a kind of totem that mentally enhances their activities and becomes a celebration of their creative uselessness.
/ Ямарч практик үйл ажиллагаагүй, зорилгогүй сууц нь оюун санааны болон ухамсарт нөлөөлөх сүнслэг санах ой болдог. Тиймээс сууц нь юу биш байхын хажуугаар бүх зүйл байх боломжийг илэрхийлдэг. Өсөн нэмэгдэж буй ээдрээтэй, олон янзын хотууд, дэд бүтэц, гэр орон, хэвлэл мэдээллийн нөлөөгөөр бий болсон  шинэ оршихуйн элементүүд “Хикикомори, Юүтүбэр, Гэрийн тэжээвэр амьтдын асрагч”  хувьд гэр нь тэдний үйл ажиллагааг оюун санааны хувьд дэмждэг нэг төрлийн ТОТЕМ болж энэ нь тэдгээрийн бүтээлч ашиггүй байдлын илэрхийлэмж болно.