Prologue


Space is purposeful. If you want to create a space with a different purpose, you need to create a different action. for example reverse

Орон зай нь зорилготой. Хэрвээ чи өөр зорилготой орон зайг үүсгэх гэж буй бол чамд өөр үйлдэл хийх шаардлага гарна, жишээ нь урвуулах..